Księga Przysłów 14,1 (NPD)

Mądra kobieta dom swój umacnia,
głupia zaś sama go podkopuje.

Księga Przysłów 9,13 (NPD)

11 grudnia 2019

Księga Przysłów 1,7 (NPD)

11 grudnia 2019