Księga Przysłów 13,19 (NPD)

Kto dzieci nie karci(*1) ma je w nienawiści,
zaś ten, kto je kocha, zawczasu je strofuje.

══════════

(*1) Dosł. „wstrzymuje rózgę”.

Księga Przysłów 1,7 (NPD)

13 grudnia 2019

Księga Przysłów 13,19 (NPD)

13 grudnia 2019