2 List do Tymoteusza 3,10-17 (NPD)

Tymoteuszu, dziękuję Bogu za to, że ty poszedłeś za moim nauczaniem, moim sposobem życia(*1), moimi celami i moim zaufanie do Boga(*2), a także za cierpliwością w postawie ofiarnej miłości oraz wytrwałością  w prześladowaniach i cierpieniach, które znosiłem w Antiochii, Ikonium, Listrze(*3) oraz w wielu innych miejscach. Jak wiesz, PAN wyprowadził mnie z tego wszystkiego bezpiecznie!  Mając więc mój wzór na uwadze, bądź pewien, że wszyscy, którzy pragną postępować Bożą drogą w Chrystusie Jezusie, będą doświadczać prześladowań.  W tym samym czasie ludzie niegodziwi oraz wszelkiej maści oszuści, będą wzrastać w nieprawości. A będzie to proces, w którym owi zwodziciele będą nie tylko łudzić sami siebie, lecz pozwolą także, aby inni – jeszcze bardziej nieprawi – mamili ich w tym mocniej!  Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i w czym okazałeś się wiarygodny, ponieważ wiesz, skąd czerpałeś swe zaufanie do Boga.  Od dzieciństwa bowiem znasz Pisma święte, które są źródłem mądrości i kierują wzrok ku zbawieniu, jakie dostępne jest tylko przez całkowite zaufanie Chrystusowi Jezusowi.  To o Nim właśnie składa świadectwo Biblia(*4), która w całości(*5) powstała z Bożego natchnienia i jest pomocna do nauczania, przekonywania, poprawiania(*6) i wychowywania(*7) w prawości tak,  by każdy człowiek, który w Bogu złożył swoją nadzieję, został odpowiednio wyposażony do pełnienia wszelkiego dobrego dzieła(*8).

══════════

(*1) Dosł. „mój sposób prowadzenia się”.

(*2) Dosł. „moją wiarę”.

(*3) Jest możliwe, że zapisy z Dz 13,50 – 14,6 nie obejmują wszystkich doświadczeń, jakie Paweł przechodził we wspomnianych tu miastach.

(*4) To rozwinięcie dynamiczne zdania Apostoła Pawła bazuje na niezwykle ważnym oświadczeniu Jezusa zawartym w J 5,39.

(*5) Dosł. „całe Pismo”. Pismo św. nie tylko w całości powstało w wyniku działania Bożego Ducha. Także W CAŁOŚCI (por. 2 P 1,20-21; Prz 30,5) stanowi ono przesłanie pomocne do nauczania, przekonywania, poprawiania. Wyrywanie pojedynczych wersetów z jego całościowego kontekstu jest zawsze manipulacją przekazem Bożym i przypomina działanie szatana, który na pustkowiu kusił Jezusa wersetami wyrwanymi z kontekstu, a w dodatku źle interpretowanymi. Uczniowie Jezusa powinni nieustannie pamiętać, co czynił wówczas Jezus, a On mówi „jest również napisane…” (por. Mt 4,1-10).

(*6) Dosł. „prostowania”.

(*7) Gr. paideia (por. przypis do Hbr 12,5).

(*8) To, co Biblia nazywa „dobrym dziełem”, zostało zdefiniowane przez Apostoła Pawła w Ef 2,10. Są to dzieła, które Bóg przygotował do wypełnienia, a ponieważ nikt nie jest dobry oprócz samego Boga (por. Mk 10,18 oraz Łk 18,19) więc tylko Jego dzieła są tak naprawdę dobrymi dziełami. Tak więc dobrymi ekwiwalentami określenia „dobre dzieła” mogą być określenia: „Boże dzieła” lub „Boża wola”.

 

2 List do Tymoteusza 3,1-9 (NPD)

11 listopada 2018

2 List do Tymoteusza 4,1-5 (NPD)

11 listopada 2018