2 List do Tymoteusza 4,1-5 (NPD)

Zaklinam cię zatem na Boga, na Jego Królestwo i objawienie się w Chrystusie Jezusie – który przyjdzie sądzić zarówno żywych, jak i umarłych: głoś Boże Słowo! W każdej chwili bądź gotów do realizacji tego zadania! Upominaj, a jeśli trzeba to także – z całą cierpliwością i wyczuciem – karć lub zachęcaj!  Nadchodzą bowiem czasy, w których ludzie, nie mogąc ścierpieć zdrowego nauczania, odwrócą się od niego i zaczną dobierać sobie takich nauczycieli, którzy zajmą się głoszeniem im tylko tego, co chcą usłyszeć, zgodnie z pożądaniami, jakimi są przepełnieni.  Będą odwracać się od Prawdy i skłaniać się ku zmyślonym bujdom(*1).  Ty jednak zachowaj trzeźwość ducha i umysłu! Głosząc zaś Dobrą Wiadomość o ratunku w Chrystusie z całą cierpliwością znoś prześladowania, aby rzetelnie wypełnić powierzone ci zadanie!(*2).

══════════

(*1) Por. Mt 24,14; Mt 24,24; Mk 13,22; Łk 6,26; 2 Kor 11,13; Ga 2,4; 2 Tes 2,7-12; 1 Tm 6,20; 2 P 2,1; 1 J 2,21; 1 J 4,1.

(*2) Por. 2 Tm 1,6.

 

2 List do Tymoteusza 3,10-17 (NPD)

12 listopada 2018

List do Tytusa 1,5-9 (NPD)

12 listopada 2018