2 List do Tesaloniczan 3,6-13 (NPD)

Bracia i siostry, w zastępstwie Jezusa Chrystusa, naszego PANA, nakazujemy wam, abyście trzymali się z daleka od każdego, kto mieni się „bratem lub siostrą w wierze”, lecz nie postępuje według nauczania, które od nas przejęliście i żyje próżniaczo albo trwa w bezproduktywnym życiowym chaosie(*1). Sami zresztą wiecie, jak powinniście nas naśladować, bo gdy mieszkaliśmy pośród was, nie zachowywaliśmy się jak wałkonie czy obiboki! Niczyjego chleba darmo u nikogo nie spożywaliśmy, lecz w trudzie i znoju, dniem i nocą pracowaliśmy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem(*2)! A postępowaliśmy tak nie dlatego, że jakoby nie przysługiwało nam prawo do korzystania z waszego wsparcia, ale po to, by dać wam siebie za wzór do naśladowania. Już wówczas, kiedy byliśmy u was, tak nauczaliśmy: jeśli ktoś nie chce pracować, niech nie je! Tymczasem dochodzą nas słuchy, że są pośród was tacy, którzy się obijają, prowadząc bezproduktywne życie. Zamiast uczciwie pracować ciągle angażują się w sprawy o błahym znaczeniu. Takich nie tylko wzywamy, ale i napominamy w Jezusie Chrystusie, naszym PANU: uspokójcie się i zabierzcie w końcu do rzetelnej pracy, abyście mogli jeść chleb, na który sami zarobicie! Pozostałych wierzących zachęcamy, aby nie ulegali wpływom tamtych, lecz trwali w czynieniu tego, co jest dobre w oczach PANA.

══════════

(*1) Druga część tego wersetu jest ekwiwalentem dynamicznym gr. przysłówka ataktos, który opisuje stan „nieporządku”, „nietrzymania szyku”, „odbiegania od należytego ładu bądź zasad”, „nieumiarkowania” (w przyjemnościach).

(*2) Paweł zatrzymując się w wielu miejscach, zarabiał na swe utrzymanie szyciem namiotów (por. Dz 18,3).

2 List do Tesaloniczan 1,11-12 (NPD)

25 października 2018

1 List do Tymoteusza 1,1-7 (NPD)

25 października 2018