2 List do Tesaloniczan 1,11-12 (NPD)

Mając to na uwadze, nieustannie trwamy w modlitwach za was, abyście i wy zostali przez Boga uznani za godnych Jego wezwania(*1). Prosimy w nich, aby On swoją potęgą umocnił w was umiłowanie dobra prowadzące do realizacji wszelkiego dzieła wiary, dzięki któremu Jezus, nasz PAN, będzie w was uwielbiony, a wy w Nim, co od samego początku jest sednem planu łaski naszego Boga i PANA ‒ Jezusa Chrystusa(*2)!

══════════

(*1) Gr. klesis – słowo to może oznaczać również „zaproszenie”, „powołanie”. Istnieje pokrewieństwo semantyczne między tym słowem a słowem ekklesia, które definiuje społeczność ludu, który odpowiedział na Boże wezwanie (Kościół).

(*2) To kolejne obok Rz 9,5; 2 Kor 4,6 i 1 Tm 6,14-16 oświadczenie Pawła podkreślające Boskość Jezusa Chrystusa.

2 List do Tesaloniczan 1,3-10 (NPD)

24 października 2018

2 List do Tesaloniczan 3,6-13 (NPD)

24 października 2018