2 Księga Kronik 7,14 (NPD)

(…) lecz jeśli mój lud upokorzy się i zacznie mnie wzywać, jeśli się opamiętają i odwrócą od zła, które popełniają, i w swych modlitwach wznoszonych w Niebiosa, będą błagać mnie o pomoc, wysłucham ich. Odpuszczę im ich grzechy i uzdrowię ziemię, w której mieszkają.

Księga Hioba 27,19 (NPD)

6 maja 2019

1 Księga Królewska 18,21 (NPD)

6 maja 2019