Księga Hioba 27,19 (NPD)

Bywa i tak, że nikczemnicy kładą się spać jako bogacze, lecz budzą się nędzarzami, gdyż skarby ich przepadły.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 12,16-21 (NPD)

5 maja 2019

2 Księga Kronik 7,14 (NPD)

5 maja 2019