Pierwszy list do Tymoteusza 4,7-11 (NPD)

Dlatego nie trać czasu na dyskusje o sprawach odnoszących się do tego świata(*1) i unikaj debat, które nie prowadzą do poznania Prawdy, lecz są egzaltowanym roztrząsaniem bajek, niczym babskie opowieści! Zamiast tego ćwicz się w pobożności!  Ona bowiem, w przeciwieństwie do ćwiczeń fizycznych – które są przydatne, tylko w ograniczonym zakresie – jest pożyteczna w każdej sprawie, gdyż to z wytrwaniem w pobożności związane są wszystkie obietnice dotyczące życia obecnego, jak i przyszłego.  Są one zawarte w Bożym Słowie, które jest godne wiary i przyjęcia!  To właśnie z jego powodu trudzimy się i walczymy, opierając całą swoją nadzieję na Żywym Bogu, który jest jedynym źródłem zbawienia(*2) dla wszystkich ludzi, a zwłaszcza dla tych, którzy złożyli w Nim całą swoją ufność(*3).  Wyjaśniaj to wszystkim i tego nauczaj!

══════════

(*1) Gr. bebelos – przymiotnik określający coś jako świeckie.

(*2) Zbawienie (uwolnienie od mocy, wpływu oraz obecności i konsekwencji grzechu) jest procesem. Więcej w Komentarzu NPD → Zbawienie.

(*3) Apostoł Paweł odnosi się tu pośrednio do Bożej cierpliwości, z powodu której Najwyższy nie ujawnia swojego gniewu już teraz, ale daje wszystkim szansę opamiętania się i złożenia w Chrystusie swojego zaufania (por. 1 Tm 2,3-4). Bóg dla wszystkich jest źródłem zbawienia, ale każdy człowiek musi sam, osobiście zaczerpnąć z tego Źródła, tzn. przyjąć ów najcenniejszy Boży dar, jaki został dany ludziom w Jezusie Chrystusie.

Pierwszy list do Tymoteusza 4,1-5 (NPD)

26 września 2020

Pierwszy list do Tymoteusza 5,3-8 (NPD)

26 września 2020