1 Tm 2,3-6 (NPD)

To bowiem jest dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni(*1) i doszli do poznania owej zasadniczej prawdy, iż Bóg jest tylko jeden i jeden również jest Pośrednik(*2) między Bogiem a ludźmi – ten, w którego człowieczym ciele On sam się objawił(*3) – Chrystus Jezus(*4). On to w oznaczonym czasie wydał samego siebie jako okup za wszystkich ludzi!
══════════
(*1) Od gr. sodzo, którego znaczenie etymologiczne kieruje nas do pojęcia: „ratunek”, „wyzwolenie” i „uwolnienie”. Chodzi oczywiście o uwolnienie od mocy, wpływu, obecności i konsekwencji grzechu.

(*2) Por. Ga 3,20.

(*3) Frazę ANTHROPOS CHRISTOS IESUS inni tłumaczą quasi-dosłownie: „Człowiek: Chrystus Jezus”. Dosłowny przekład jednak to: „CZŁOWIEK NAMASZCZONY – JEZUS”. Biorąc pod uwagę szerszy kontekst nauczania Apostoła Pawła, wiemy, iż chodziło mu o to, że jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi jest Jezus Chrystus (por. Ga 3,20), w którego ciele Bóg sam objawił się na Ziemi. Tego samego nauczał Apostoł Jan w swoich pismach. Powiązanie tego wersetu z Ga 3,20 wyraźnie pokazuje, że Paweł nie miał żadnej wątpliwości co do tego, że Jezus z Nazaretu ma zarówno naturę w pełni ludzką, jak i w pełni Boską.

(*4) Por. Ga 3,20 oraz Dz 4,12.

Pewność zbawienia

29 stycznia 2024

1 J 2,9-10 (NPD)

29 stycznia 2024