Pewność zbawienia

W Biblii nie ma czegoś takiego jak abstrakcyjne pojęcie „pewności zbawienia”, które można traktować jako wyizolowany konstrukt teologiczny stanowiący podstawę zindywidualizowanego przekonania człowieka o posiadaniu wiekuistego Życia jako jego nieutracalnej własności. Odwieczne i nieskończone Życie jest wyłączną „własnością” Chrystusa, której żaden człowiek nie może sobie od Niego wziąć i odejść, jakby z „biletem do nieba” w kieszeni. Nie istnieje „pewność zbawienia” w oderwaniu od pojęcia trwania w Chrystusie. Zgodnie z nauczaniem Pisma św. jako fałszywych nauczycieli należy traktować ludzi, którzy twierdzą, że „pewność zbawienia” można nabyć w wyniku pomodlenia się jakąś szczególną modlitwą, podjęcia „duchowej deklaracji”, odbycia religijnej ceremonii lub obrządku czy przez innego typu „misterium”, które tak mocno „zwiąże Boga” Jego własną obietnicą, iż pozostawi Go „bez wyjścia” i „zmusi” do wprowadzenia do Bożego Królestwa każdego delikwenta „wierzącego” w moc takiej deklaracji (jakkolwiek wyrażonej). Ludzie, którzy prawdę o potrzebie TRWANIA W CHRYSTUSIE wymieniają na tanie i powierzchowne oferty wiekuistych beneficjów, możliwych do szybkiego uzyskania przez werbalne uznanie Jezusa Chrystusa za PANA i Zbawiciela, spłycają przesłanie Dobrej Wiadomości o ratunku w Chrystusie i przyczyniają się do rozwoju konsumpcyjnego i hedonistycznego światowego chrześcijaństwa(*1). Całkowita i niezachwiana pewność zbawienia, czyli uwolnienia od grzechu (tzn. uwolnienia od mocy grzechu, od wpływów grzechu, a w przyszłości także od jego konsekwencji i obecności) jest tylko W CHRYSTUSIE. Ta pewność związana jest z Chrystusem w sposób absolutnie nierozerwalny! Poza Chrystusem nie ma zbawienia, gdyż taki właśnie jest Boży plan zbawienia.

══════════
(*1) Redakcja NPD używa określenia „światowe chrześcijaństwo” w sposób całkowicie przemyślany, aby podkreślić odrębność tego, co świat nazywa „religią chrześcijańską” (por. Dz 11,26), od tego, co w NT jest prezentowane jako chrześcijaństwo, a Jezus i Jego Apostołowie zwali uczniostwem (por. hasło → Uczeń).

1 Kor 2,16 (NPD)

26 stycznia 2024

1 Tm 2,3-6 (NPD)

26 stycznia 2024