Księga Przysłów 3,31-32 (NPD)

Nie zazdrość sukcesów krzywdzicielom innych,
unikaj ich ścieżek, nigdy nie naśladuj,
gdyż dla PANA nieprawi są obrzydliwością;
On swoje wskazówki dla prawych zachowuje.

1 Księga Samuela 15,29 (NPD)

22 lutego 2019

Księga Przysłów 17,28 (NPD)

22 lutego 2019