1 List Piotra 4,12-17 (NPD)

Umiłowani! Raz jeszcze podkreślam: nie czujcie się zaskoczeni intensywnością udręk i cierpień(*1), których wielu z was doświadcza(*2). Nie przydarza się wam nic niezwykłego! Raczej rozumiejcie, że dzięki tym doświadczeniom wasza wytrwałość ma szansę prawdziwie się umocnić(*3). Jeśli zaś na tym świecie – współuczestnicząc w cierpieniach podobnych do Chrystusowych(*4) – potraficie zachować w swych sercach Bożą radość, to przecież znacznie większe szczęście i wesele spotka was wówczas, gdy On ponownie objawi się w chwale. A jeśli z powodu Chrystusa jesteście znieważani, to bądźcie pewni, iż w ten sposób stajecie się uczestnikami wielkiego błogosła­wieństwa, gdyż Duch chwały, Duch Boga Żywego, spoczywa na was(*5). Oczywiście prawda ta nie ma zastosowania w sytuacji, gdy ktoś cierpi jako morderca czy złodziej, albo złoczyńca lub nieuczciwy zarządca cudzym mieniem. W takich wypadkach doświadcza bowiem konsekwencji, na które sam sobie zasłużył. Jeśli jednak ktoś cierpi niesprawiedliwie, tylko z tego powodu, że jest uczniem Chrystusa, to niech się tego nie wstydzi, lecz zawsze dba o to, by będąc chrześcijaninem, w tym imieniu przynosił Bogu chwałę! Nie zapominajmy, że sąd Boży zacznie się od nas, to znaczy od tych, którzy stanowimy żywy Przybytek(*6) Boga. A jeśli najpierw od nas, to jaki koniec czeka tych, którzy nie są posłuszni Bożej Dobrej Wiadomości o ratunku w Chrystusie?

══════════

(*1) Dosł. „nie bądźcie zaskoczeni żarem” – porównanie nawiązujące do obrazu pieca hutniczego, w którym wytapia się z rudy czyste złoto.

(*2) Por. Jk 1,2 oraz 1 J 3,13.

(*3) Por. 2 Kor 1,3-7

(*4) Cierpienie Chrystusa było związane nie tylko z Jego męką i ukrzyżowaniem. Samo wcielenie Nieskończonego i Wiekuistego Boga w ograniczone ludzkie ciało (gr. soma) cechujące się naturą (gr. sarks) skłonną do grzechu, należy niewątpliwie również widzieć w kategorii wielkiego cierpienia (por. Flp 2,6-8; Kol 1,15-20).

(*5) Por. Iz 11,2.

(*6) Por. Ez 9,6. Prorok zapowiada, że sąd musi się zacząć od Świątyni Boga, a przecież zgodnie z nauczaniem NT, ludzie polegający na Chrystusie są Jego żywą Świątynią (wręcz są Jego Ciałem).

 

1 List Piotra 4,8-11 (NPD)

17 kwietnia 2020

1 List Piotra 5,1-11 (NPD)

17 kwietnia 2020