1 List Piotra 4,8-11 (NPD)

Przede wszystkim niezłomnie trwajcie względem siebie w postawie Bożej miłości(*1), pamiętając, że ona nie koncentruje się na grzechach, lecz wszystkie je zakrywa(*2). Bądźcie gościnni wobec siebie nawzajem, i to bez narzekania! Niech każdy służy braciom i siostrom w wierze tym darem duchowym, jaki kto otrzymał. Bądźcie dobrymi zarządcami darów Bożej łaskawości, które zostały wam powierzone. I tak, jeśli ktoś ma dar przemawiania – niech czyni to, jakby przekazywał Słowo samego Boga, a jeśli ktoś wykonuje inną posługę – niech czyni to w oparciu o Bożą moc, aby w każdej sprawie Najwyższy był otaczany czcią w Jezusie Chrystusie, do którego należy chwała i wszelka potęga na wieki wieków. Amen.

—————

(*1) Nie chodzi tu o uczucia, ale przede wszystkim o działanie, o postawę agape, która jest czynieniem komuś dobra pomimo wszystko i niezależnie od czegokolwiek. Taką postawę powinni mieć między sobą bracia w wierze.

(*2) Por. Prz 10,12.

Ważne pytanie konsultacyjne od Zespołu Redakcyjnego NPD

16 kwietnia 2020

1 List Piotra 4,12-17 (NPD)

16 kwietnia 2020