1 List Piotra 3,7 (NPD)

A wy, mężowie: traktujcie swoje żony z całą delikatnością, mając świadomość, że one, w każdej dziedzinie, są od was słabsze i wrażliwsze. Wy również okazujcie im swój szacunek, jako że one także są współdziedzicami łaski Życia. W przeciwnym bowiem wypadku wasze modlitwy będą napotykać przeszkody!

1 List Piotra 3,17-22 (NPD)

13 kwietnia 2020

1 List Piotra 3,13-16 (NPD)

13 kwietnia 2020