1 List Piotra 1,18-21 (NPD)

Bądźcie nieustannie świadomi tego, że z tego, co wiąże się z nieustannym pędem doczesnego życia i bezwartościową tradycją religijną przodków przekazaną wam przez jako kulturowe dziedzictwo, zostaliście wykupieni nie jakimś zniszczalnym srebrem czy złotem, lecz drogocenną krwią Chrystusa, naszego niepokalanego Baranka, czyli Tego, który nie ma żadnej skazy. On, już przed założeniem świata, został przewidziany jako doskonała ofiara za nasze grzechy(*1), lecz dopiero teraz, przy końcu czasów, objawił się z uwagi na was, którzy przez Niego składacie swoją ufność w Bogu. On bowiem swoją wiekuistą mocą powstał z martwych w pełni chwały w tym celu, aby wasze zaufanie i nadzieja były przez Niego zakotwiczone jedynie w Bogu.

————–

(*1) Por. J 1,1-4; Ef 1,4-7; Flp 2,6-8; Kol 1,13-20.

1 List Piotra 1,13-17 (NPD)

4 kwietnia 2020

1 List Piotra 1,6-7 (NPD)

4 kwietnia 2020