1 List Piotra 1,6-7 (NPD)

Dlatego radujcie się chociaż, tu na Ziemi, doświadczacie dalej różnego rodzaju smutków, cierpień i przygnębienia z powodu wielorakich doświadczeń, jakie was spotykają(*1). Przychodzą one po to, aby wasza postawa zaufania do Boga została zweryfikowana niczym złoto, którego najwyższą wartość osiąga się poprzez oczyszczenie go w ogniu. Chodzi bowiem o to, by się okazało, czy wasza wiara ma prawdziwą wartość i czy zasłuży sobie na pochwałę, szacunek i uznanie, w Dniu Objawienia(*2) się Jezusa Chrystusa.

———–

(*1) Por. Flp 1,29; Jk 1,2 a także 1 P 2,19; 1 P 3,14; 1 P 4,1; 1 P 4,12-19.

(*2) Chodzi o dzień powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa.

1 List Piotra 1,18-21 (NPD)

5 kwietnia 2020

1 List Piotra 2,1-5 (NPD)

5 kwietnia 2020