1 List do Tesaloniczan 4,9-12 (NPD)

Nie widzimy potrzeby pisania wam na temat serdecznego dbania(*1) o braci i siostry w Chrystusie, gdyż przez Boga zostaliście już pouczeni, że macie trwać w postawie wzorowanej na Jego ofiarnej miłości(*2).  Czynicie to zresztą wobec wszystkich wierzących porozrzucanych po całej Macedonii. Chcemy was jedynie zachęcić do jeszcze pełniejszego zaangażowania.  Starajcie się również prowadzić życie spokojne, rzetelnie wypełniając swoje obowiązki i samemu pracując(*3) na własne potrzeby, jak to już wcześniej wam nakazywaliśmy.  Chodzi bowiem o to, aby wasz sposób życia wzbudzał szacunek u niewierzących, a także, byście w niczym nie byli uzależnieni od kogokolwiek.

══════════

(*1) „Dbanie o braci i siostry” – inny możliwy przekład: „przyjazne postępowanie” – od gr. filadelfia. Słowo to niektórzy tłumaczą jako „braterska miłość”, jednak ma ono inny odcień niż agape, które występuje na końcu tego wersetu. Aby nie nadużywać słowa „miłość” w obu tych wypadkach, Redakcja NPD starała się podkreślić przyjacielski aspekt tego słowa.

(*2) Gr. agape.

(*3) Dosł. „pracując własnymi rękami”.

1 List do Tesaloniczan 4,1-8 (NPD)

18 października 2018

1 List do Tesaloniczan 4,13-18 (NPD)

18 października 2018