1 List do Tesaloniczan 4,1-8 (NPD)

Bracia i siostry, usilnie was prosimy i wzywamy w Jezusie, naszym PANU, abyście trwali w takim postępowaniu, jakiego się od nas nauczyliście. Żyjcie tak, by podobać się Bogu(*1) i jeszcze bardziej owocować duchowo ku chwale Jego Majestatu!  Nie zapominajcie pouczeń, których wam udzieliliśmy w Jezusie, naszym PANU, albowiem wolą Boga jest wasze uświęcenie! Uciekajcie więc od swobody seksualnej i pornografii(*2)!  Niech każdy z was trzyma swoje ciało w świętości, uszanowaniu i dobrej reputacji, bez pozwalania sobie na takie folgowanie żądzom, jakie widzimy u nieznających Boga pogan.  Niech nikt w żadnej sprawie nie krzywdzi ani nie oszukuje brata czy siostry w wierze, gdyż – jak to już wcześniej wam oznajmiłem – PAN będzie mścicielem wszystkich takich zachowań! Bóg przecież nie powołał nas do życia w nieczystości, lecz do uświęcenia(*3)!  A kto odrzuca ten fakt, nie sprzeciwia się ludzkiemu nauczaniu, lecz odrzuca Słowo Boga, który w tym właśnie celu udzielił nam swojego Ducha Uświęcenia!

══════════

(*1) Apostoł Paweł wielokrotnie zaleca wierzącym – jako drogowskaz życia – rozważanie, co może podobać się PANU, a co nie, i konsekwentne postępowanie wg tego kryterium (por. Rz 8,8; Rz 14,18; 2 Kor 5,9; Kol 1,10; 1 Tes 2,4). Inni Apostołowie i pisarze NT wypowiadali się podobnie – por. Hbr 11,6; 1 P 2,19-20; 1 J 3,22. Sam Jezus również tak postępował – por. J 8,29.

(*2) „Swoboda seksualna i pornografia” – gr. porneia.

(*3) „Nowe narodzenie”, „narodzenie z góry”, „narodzenie z Boga” – jakkolwiek nazwiemy duchową rzeczywistość następującą po człowieczej odpowiedzi na Boże wezwanie w Chrystusie – jest zawsze powołaniem do usilnego dążenia do życia w świętości. Proces uświęcania życia człowieka wierzącego trwać będzie aż do końca jego ziemskiej egzystencji. Jest to proces, który Bóg zaplanował po to, aby ukształtować w nas osobowość Chrystusa (por. Ga 4,19). Bez uświęcenia nikt nie ujrzy PANA (por. Hbr 12,14).

 

Nowe publikacje NPD

17 października 2018

1 List do Tesaloniczan 4,9-12 (NPD)

17 października 2018