Księga Zachariasza 7,9-12 (NPD)

Oto, co mówi PAN Zastępów(*1):
             „Wobec innych bądźcie rzetelni i prawi w swych osądach!
            A wśród braci w wierze zawsze wyrozumiali i sobie życzliwi!
              Nie uciskajcie wdów, sierot, przybyszów ani biednych!
            Nie knujcie zła jedni przeciw drugim!”
Niestety wasi przodkowie nie chcieli tego słuchać.
Uparcie(*2) się odwracali, uszy zatykali(*3),
by przypadkiem niczego od Niego nie słyszeć.
Ich serca stały się twarde jak kamień,
tak, iż nie byli w stanie słuchać Jego Prawa
ani Słowa, które sam PAN Zastępów(*4)
posyłał do nich poprzez swego Ducha
używając do tego dawnych proroków.

To dlatego PAN Zastępów(*5) 
bardzo rozgniewał się na lud swój.

————-

(*1) Hebr. JHWH Cewaot.

(*2)Dosł. „dali ramię zbuntowane”.

(*3) Dosł. „uczynili ciężkimi”.

(*4) Hebr. JHWH Cewaot.

(*5) Hebr. JHWH Cewaot.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 11,33-36 (NPD)

27 czerwca 2019

Księga Przysłów 3,11-12 (NPD)

27 czerwca 2019