List do Kolosan 2,13-15 (NPD)

W Nim, bracia i siostry, zostaliśmy wezwani do odwiecznego i nieskoń­czonego Życia. I chociaż wcześniej – gdy znajdowaliśmy się w mocy Śmierci – nasza nieobrzezana grzeszna natura(*1) trzymała nas w niewoli swych rozpasanych żądz, to Bóg w Chrystusie uwolnił nas od kary za wszystkie nasze występki i grzechy(*2)!  W Nim został anulowany(*3) nasz zapis dłużny(*4), który był dowodem przeciwko nam(*5). Zapis ten został unieważniony i zniszczony przez przybicie do krzyża.  W ten sposób w Chrystusie Bóg obdarł z mocy wszelkie potęgi i zwierzchności, aby publicznie zatriumfować(*6) nad nimi oraz nad ich roszczeniami!

══════════

(*1) Gr. sarks.
(*2) Kluczowym dla zrozumienia wywodu Apostoła Pawła jest uświadomienie sobie, że uwolnienie od kary, jakie jest dostępne W CHRYSTUSIE, nie jest spersonalizowane (zindywidualizowane), ale systemowe. Ono jest dostępne dla każdego, kto jest W CHRYSTUSIE, i niedostępne dla tych, którzy są poza Nim. W CHRYSTUSIE każdy człowiek może osobiście doświadczyć darowania win, ale nie dlatego, że jest taki nadzwyczajny, wybrany lub umiłowany, ale dlatego że Chrystus jest nadzwyczajny, wybrany i umiłowany, i dla Boga takim staje się każdy człowiek, który zanurza się w Chrystusa i nasiąka Jego charakterem.
(*3) Występki i grzechy człowieka są anulowane co do zasady W CHRYSTUSIE, a nie w ogóle. Nie chodzi więc o to, że one znikają w jakiś magiczny sposób, ale o to, że każdy, kto jest W CHRYSTUSIE, przestaje być nimi obciążany, gdyż to Jezus na krzyżu wziął je na siebie w sposób całkowity.
(*4) Zapis dłużny – rodzaj zobowiązania handlowego (jak weksel), określający wysokość długu, lub sądowy tytuł winy (wyrok) określający rodzaj kary i powód jej wykonania.
(*5) Metafora sądowa.
(*6) Nawiązanie do rzymskiej ceremonii triumfalnego wjazdu zwycięskiego wodza do stolicy imperium po odniesieniu jakiegoś wielkiego zwycięstwa. W czasie takiego pochodu prowadzono spętanego, pokonanego dowódcę przeciwników, a następnie publicznie zabijano go lub unieszkodliwiano. Tak właśnie Jezus postąpił ze zwierzchnościami i władzami, a więc z szatanem i śmiercią.

 

List do Kolosan 2,6-12 (NPD)

23 kwietnia 2019

List do Kolosan 1,11-20 (NPD)

23 kwietnia 2019