Księga Wyjścia 19,5 (NPD)

A teraz jeśli prawdziwie będziecie słuchać tego co mówię i będziecie przestrzegać przymierza ze mną, to staniecie się moim ludem, zgromadzonym spośród wszystkich ludzi z całej Ziemi, która do mnie należy.

Pierwszy list Piotra 3,1-6 (NPD)

3 października 2020

Księga Psalmów 4,2 (NPD)

3 października 2020