Księga Psalmów 4,2 (NPD)

Odpowiedz mi, gdy wołam, Boże sprawiedliwy!
Już niegdyś w ucisku bardzo mi ulżyłeś,
więc raz jeszcze proszę: zlituj się nade mną
i wysłuchaj modlitwy, którą teraz wznoszę!

Księga Wyjścia 19,5 (NPD)

4 października 2020

Księga Psalmów 5,2-4 (NPD)

4 października 2020