Rz 12,1-2 (NPD)

Dlatego, bracia i siostry – z uwagi na Boże miłosierdzie – zachęcam was, abyście służyli PANU w sposób rozumny, dbając o świętość waszych ciał(*1), gdyż w ofiarach innego rodzaju Bóg nie ma upodobania(*2). W żadnym wypadku nie naśladujcie świata, który was otacza, lecz pozwólcie, by Słowo Najwyższego przemieniało(*3) wasz sposób myślenia na nowy, tak abyście mieli zdolność rozpoznawania, co jest wolą Boga, a szczególnie tego, co jest dobre, co Bogu miłe, a co doskonałe.

══════════
(*1) Gr. somata.

(*2) Por. Mt 9,13 oraz Mt 12,7.

(*3) Słowo pochodzące od gr. metamorfai oznaczającego przekształcenie się w inną postać.

Natura Chrystusa

28 lutego 2024

Natura człowieka

28 lutego 2024