Księga Powtórzonego Prawa 8,6 (NPD)

Przestrzegaj więc poleceń PANA – twojego Boga
krocząc Jego ścieżkami w ufności i bojaźni.

Księga Przysłów 14,16 (NPD)

31 maja 2019

Listy Apostoła Pawła (zebrane w jednym tomie)

31 maja 2019