Księga Przysłów 14,16 (NPD)

Mądrzy są ostrożni, co chroni ich od szkody;
lekkomyślnych głupców niszczy wielka pycha.

Księga Przysłów 11,5 (NPD)

30 maja 2019

Księga Powtórzonego Prawa 8,6 (NPD)

30 maja 2019