Księga Psalmów 97,10 (NPD)

PAN miłuje każdego, kto zła nienawidzi!
On czuwa nad duszami wszystkich swoich świętych
i z pułapki nieprawych sam ich wyprowadza.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 11,25-26

8 grudnia 2019

Księga Psalmów 36,2-5 (NPD)

8 grudnia 2019