Księga Psalmów 36,2-5 (NPD)

Grzech zwodzi nieprawego w głębi jego serca,
gdyż bojaźni Bożej wcale w nim nie znajdziesz.
Zbytnio sobie schlebia, by dostrzec swą winę
i by zło w porę w duszy znienawidzić.
Wszystko, co mówi, to kłamstwo i podstęp;
zaniechał mądrości i czynienia dobra.
Na swym łożu ciągle obmyśla nieprawość,
tkwi w swej przewrotności – zła porzucić nie chce.

Księga Psalmów 97,10 (NPD)

9 grudnia 2019

Księga Przysłów 9,13 (NPD)

9 grudnia 2019