Księga Psalmów 9,2-3 (NPD)

PANIE, będę Cię wysławiać całym moim sercem;
i opowiadać o dziełach Twych niezwykłych!
Będę się weselić i Tobą radować,
Twą chwałę opiewać pragnę, o Najwyższy!

Księga Psalmów 18,3 (NPD)

20 lipca 2019

Księga Psalmów 19,8 (NPD)

20 lipca 2019