Księga Psalmów 19,8 (NPD)

Jakże doskonałe jest SŁOWO PANA,
ono duszę pokrzepia i utwierdza w wierze,
kieruje do ustaw nadanych przez PANA,
najbardziej naiwnych mądrości nauczy.

Księga Psalmów 9,2-3 (NPD)

21 lipca 2019

Księga Psalmów 19,2-5 (NPD)

21 lipca 2019