Księga Psalmów 86,15 (NPD)

Lecz Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym,
nieskorym do gniewu i bardzo łaskawym.
Jesteś zawsze wierny i przebaczający!

Księga Psalmów 51,3-4 (NPD)

5 lutego 2020

Księga Psalmów 34,9 (NPD)

5 lutego 2020