Księga Psalmów 51,3-4 (NPD)

Boże, zmiłuj się nade mną w swojej łaskawości,
w swym wielkim miłosierdziu odpuść mą nieprawość!
Obmyj mnie z winy i oczyść z grzechu mego!

Księga Psalmów 34,9 (NPD)

4 lutego 2020

Księga Psalmów 86,15 (NPD)

4 lutego 2020