Księga Psalmów 8,2 (NPD)

PANIE, Boże nasz,
majestat Twój splendorem napełnia całą Ziemię,
a Twoja chwała góruje ponad Niebiosami.

Księga Psalmów 119,24-25 (NPD)

18 lipca 2019

Księga Psalmów 18,3 (NPD)

18 lipca 2019