Księga Psalmów 119,24-25 (NPD)

(…) Twoje pouczenia są dla mnie rozkoszą,
a Słowo Twe niezmiennie jest moim doradcą.
Jeśliby ma dusza przylgnęła do marności,
to spraw, bym powrócił do życia w Twoim Słowie.

Księga Psalmów 19,8 (NPD)

17 lipca 2019

Księga Psalmów 8,2 (NPD)

17 lipca 2019