Księga Psalmów 74,18-19 (NPD)

PANIE, pamiętaj, że wróg z Ciebie szydzi,
pokolenie głupców ciągle Tobą gardzi(*1).
Swojego narodu(*2) na zgubę nie wydawaj
i nie zapominaj o ludzie pokornym!

————

(*1) Dosł. „gardzi Twym imieniem”- hebraizm. Koncepcja imienia w kulturze hebrajskiej była ściśle związana z charakterem konkretnej osoby. Imiona nadawano na podstawie cech, które ta osoba uzewnętrzniała. W związku z tym odnoszenie się do imienia jest w najgłębszym sensie odnoszeniem się do charakteru i samej istoty osoby, o której mowa.

(*2) Dosł. „swej synogarlicy”.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 22,24-30 (NPD)

26 września 2019

Księga Psalmów 74,20-23 (NPD)

26 września 2019