Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 22,24-30 (NPD)

Dyskusja ta szybko doprowadziła do sporu o to, który z ich grupy jest ważniejszy.  Wtedy Jezus rzekł:

— Zachowujecie się zupełnie jak władcy, którzy panując nad ludem i sprawując nad nim władzę, chcą by uważano ich za dobroczyńców narodu.  Wy jednak nie powinniście myśleć ani postępować w taki sposób! A jeśli któryś z was chciałby rzeczywiście być kimś wielkim, niech się uniży wobec innych, gdyż ten, kto przewodzi innym, powinien być ich pokornym sługą.  Wy jednak ciągle jeszcze myślicie w światowy sposób. Nadal uważacie, że większą godność i znaczenie ma człowiek zasiadający przy stole niż ten, który mu usługuje. Ale zobaczcie: czyż ja nie pojawiłem się pośród was jako ten, który usługuje?

Jeśli wytrwacie przy mnie, w prześladowaniach, które z mojego powodu spadną na was(*1),  otrzymacie ode mnie udział w dziedzictwie w Królestwie Bożym, gdyż Ojciec powierzył je mnie.  Tam dopiero odpoczniecie jedząc i pijąc, przy moim stole. Otrzymacie również władzę(*2), by rozstrzygać w sprawach dotyczących dwunastu rodów Izraela.

══════════

(*1) Jezusowi nie chodzi jedynie o prześladowania jakie w Dniu Przygotowania Paschy miały niedługo spaść na Niego, ale także o prześladowania, jakie później spotkają Jego uczniów. Wynika to wyraźnie z Jego wypowiedzi cytowanej w Dz 9,4, gdzie określił prześladowania dotykające wierzących jako prześladowania dotyczące Jego samego.

(*2) Dosł. „zasiądziecie na tronach”.

 

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 19,45-48 (NPD)

25 września 2019

Księga Psalmów 74,18-19 (NPD)

25 września 2019