Księga Psalmów 72,1-4 (NPD)

Boże, obdarz króla mądrością decyzji
i daj mu prawość, której potrzebuje(*1),
aby ludem Twoim rządził sprawiedliwie
i zgodnie z prawem traktował ubogich!
Niech jego ministrowie(*2) dbają o dobrobyt ludu,
a jego urzędnicy(*3) czynią sprawiedliwość.
Niech opieką otoczy naród mu poddany
i ratuje ubogich, kiedy są w potrzebie,
a ich ciemiężycieli niech zmiażdży i zgniecie!

————-

(*1) Dosł. „i daj sprawiedliwość synowi królewskiemu”. „Król” i „syn królewski” – emfaza dotycząca tej samej osoby, tu: zapowiadanego Mesjasza.

(*2) Dosł. „góry”.

(*3) Dosł. „wzgórza”.

Księga Psalmów 79,8-9 (NPD)

3 października 2019

Księga Psalmów 80,5-8 (NPD)

3 października 2019