Księga Psalmów 6,2-4 (NPD)

PANIE, nie karć mnie w swoim gniewie
i nie karz w uniesieniu,
lecz okaż mi przychylność,
gdyż jestem załamany.
Podźwignij mnie, PANIE,
ponieważ drżę na ciele z wielkiego przerażenia,
a moja dusza z trwogi wprost truchleje!
Jak długo jeszcze, PANIE
[jak długo będziesz zwlekał?].

Księga Psalmów 5,2-4 (NPD)

6 października 2020

Księga Psalmów 5,9-11 (NPD)

6 października 2020