Księga Psalmów 5,9-11 (NPD)

O PANIE, poprowadź mnie w swej sprawiedliwości,
ze względu na mych wrogów, prostuj moje ścieżki,
bo szczerość w ich ustach nigdy nie postała,
sercami swoimi knują tylko zdradę.
Ich gardła są jak groby żarłocznie rozwarte,
chociaż ich języki są gładkie jak aksamit.
Ukarz ich, o Boże, niech wpadną w swe sidła,
które zastawili, planując nieprawości.
Odrzuć ich, bo trwają w buncie przeciw Tobie!

Księga Psalmów 6,2-4 (NPD)

7 października 2020

Księga Psalmów 31,20 (NPD)

7 października 2020