Księga Psalmów 15,1.4 (NPD)

Kto przebywać będzie w Twym przybytku, PANIE?
Kto będzie mógł zamieszkać na Twej świętej górze?
(…)
Taki, kto obietnic zawsze dotrzymuje,
choćby nawet musiał ponieść przy tym stratę.

Księga Psalmów 119,155-156 (NPD)

30 stycznia 2020

Księga Psalmów 49,8-10 (NPD)

30 stycznia 2020