Księga Psalmów 119,155-156 (NPD)

O tak! Twe zbawienie ominie nieprawych, 
gdyż się nie przejmują Twoimi nakazami,
lecz mnie, PANIE, okaż swoje miłosierdzie
i w nim daj mi życie, swą łaskę na wieki!

Księga Psalmów 37,12-13 (NPD)

29 stycznia 2020

Księga Psalmów 15,1.4 (NPD)

29 stycznia 2020