Księga Psalmów 145,17-21 (NPD)

PAN jest sprawiedliwy we wszystkim, co czyni,
i bardzo łaskawy w każdym swoim dziele.
PAN zbliża się do tych, którzy Go wzywają,
do wszystkich, którzy wzywają Go szczerze.
PAN spełnia pragnienia ludzi bogobojnych,
słyszy ich wołania, z pomocą nadchodzi.
PAN strzeże wszystkich, którzy Go miłują,
a wszystkich nieprawych sromotnie wytraci.
Na wieki wieków będę chwalić PANA,
a wszystko, co żyje, niechaj Go wysławia!

Księga Psalmów 145, 8-9 (NPD)

18 sierpnia 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Marka 6,1-5 (NPD)

18 sierpnia 2019