Księga Psalmów 104,5-9 (NPD)

Ziemię w jej fundamentach na wieki umocniłeś,
by się już nigdy więcej nie zachwiała.
Okryłeś ją płaszczem – wodami nad sklepieniem,
które zawiesiłeś ponad jej szczytami.
Lecz wody te rzuciłeś w dół swoim rozkazem,
na dźwięk Twego głosu runęły w popłochu!
Góry się wypiętrzyły, doliny sformowały,
spoczęły w miejscach, które im wskazałeś.
Niewzruszone granice wodzie wyznaczyłeś,
by potop już więcej na ziemię nie wrócił.

Księga Psalmów 103,8-14 (NPD)

12 lipca 2019

Księga Psalmów 73 (NPD)

12 lipca 2019