Księga Psalmów 103,8-14 (NPD)

Bo PAN jest miłosierny i bardzo życzliwy,
nieskory do gniewu i pełen łaskawości.
On żadnych sporów nie wiedzie bez końca
i uraz w swym sercu nie chowa na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Gdyż jak niebo wysoko wznosi się nad Ziemią,
tak wielka jest Jego łaskawość dla ludzi bogobojnych.
I jak bardzo odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa nasze nieprawości.
Jak ojciec, który dzieciom miłość okazuje,
tak PAN się lituje nad ludem bogobojnym.
On wie doskonale, z czego powstaliśmy;
pamięta przecież, że jesteśmy prochem.

Księga Psalmów 8,2 (NPD)

11 lipca 2019

Księga Psalmów 104,5-9 (NPD)

11 lipca 2019