Księga Przysłów 2,8-9 (NPD)

On bowiem chroni dróg sprawiedliwości,
i na nich strzeże wszystkich, którzy są Mu wierni.
Idąc po nich zrozumiesz czym jest sprawiedliwość,
prawość i zdolność dobrego wyboru.

Księga Przysłów 1,30-31 (NPD)

16 kwietnia 2019

Księga Przysłów 5,20-23 (NPD)

16 kwietnia 2019