Księga Przysłów 1,30-31 (NPD)

A skoro nie poszli za mymi radami
i nie zwracali uwagi na moje napomnienia,
dlatego spożyją gorzkie owoce swojego wyboru;
i doświadczą grozy na drodze, którą poszli.

Księga Powtórzonego Prawa 22,5 (NPD)

15 kwietnia 2019

Księga Przysłów 2,8-9 (NPD)

15 kwietnia 2019