Księga Przysłów 22,16 (NPD)

Kto się bogaci uciskając biedaka
albo przez łapówki dawane bogaczom,
sam jako nędzarz skończy niechybnie.

Księga Przysłów 29,25 (NPD)

20 grudnia 2019

Księga Przysłów 19,11 (NPD)

20 grudnia 2019