Księga Przysłów 19,11 (NPD)

Rozważni panują ponad swoim gniewem,
a wybaczanie obelg przysparza im chwały.

Księga Przysłów 22,16 (NPD)

21 grudnia 2019

Księga Przysłów 12,18 (NPD)

21 grudnia 2019