Nowa funkcjonalność strony Biblia NPD

Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele NPD,

z radością informujemy, że od jutra – w ramach subskrypcji Newslettera NPD – rozpoczniemy wysyłanie (co jakiś czas) haseł Komentarza NPD. Również od jutra na stronie internetowej Biblii NPD pojawi się w górnym menu sekcja „Komentarz NPD”, który będziemy co kilka dni uzupełniać o nowe hasła.

Pragniemy przy okazji przypomnieć, że przekład NPD jest realizowany na potrzeby tej części polskiego społeczeństwa, która nie jest objęta żadną opieką eklezjalną, a więc nie ma związku z jakimkolwiek kościołem, oraz dla tych, którzy – z różnych powodów – nabrali dystansu do organizacji religijnych lub w ogóle przestali się z nimi identyfikować. Taki wybór grupy docelowej wpłynął oczywiście na przyjęcie metody i stylistyki przekładu NPD. W związku z tym chcemy mocno i bardzo wyraźnie podkreślić, że nie zamierzamy konkurować z wyznaniowymi przekładami Pisma św. Mamy świadomość, że osoby aktywne w swoich kościołach nadal będą korzystać z liturgicznych przekładów Biblii w nich używanych, ponieważ nauczanie, jakie otrzymują w macierzystych wspólnotach, zwykle bazuje na uznawanych tam przekładach Pisma św. Jeśli jednak nie są Państwo oddani jednej konkretnej formacji religijnej albo nie mogą Państwo poświęcić znacznej ilości czasu na samodzielne analizowanie oryginalnych tekstów biblijnych, a mimo to odczuwają Państwo pragnienie lepszego zrozumienia ich przekazu, to właśnie dla Was wykonujemy naszą pracę. Nowy Przekład Dynamiczny Pisma św. we współczesnym języku polskim oferujemy Państwu po to, by ułatwić każdemu zrozumienie, czym jest BIBLIJNE CHRZEŚCIJAŃSTWO i w jakiej mierze różni się ono od światowego chrześcijaństwa(*1). Po to również będziemy publikować Komentarz NPD składający się z szeregu prostych i praktycznych haseł: filologicznych, historycznych i teologicznych, które będą mieć charakter popularno-informacyjny, a nie naukowo-dogmatyczny. Staraliśmy się, aby całość dzieła nie była tubą jakichkolwiek przekonań denominacyjnych. Będziemy szczęśliwi, jeśli zechcą Państwo obficie czerpać z tekstów NPD oraz z Komentarza NPD.

Zespół redakcyjny NPD

======

(*1) Redakcja NPD używa określenia „światowe chrześcijaństwo” w sposób całkowicie przemyślany, aby podkreślić odrębność tego, co świat nazywa „religią chrześcijańską”, od tego, co w NT zostało nazwane chrześcijaństwem (por. Dz 11,26), a Jezus i Jego Apostołowie zwali „uczniostwem” (por. hasło „Uczeń” w Komentarzu NPD).

Księga Koheleta 4,13-16 (NPD)

31 stycznia 2021

Uczeń

31 stycznia 2021