Nagrania NPD

Drodzy Przyjaciele i Czytelnicy NPD,

nagrania NT NPD trwają. Zarejestrowaliśmy już Dobrą Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana, Apokalipsę, List do Hebrajczyków i Pierwszy list Piotra.

Na zdjęciach nasz operator i kompozytor muzyki Rafał Gorączkowski

Serdecznie pozdrawiamy w PANU,

Zespół NPD

1 List Jana 3,16-24 (NPD)

4 czerwca 2020

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,33-37 (NPD)

4 czerwca 2020